Hvad er GDPR?

GDPR står for General Data Protection Regulation, på dansk Databeskyttelsesforordningen, og er EUs persondatalovgivning. Formål er at beskytte EU's borgere fra misbrug af deres personlige data. GDPR gør at alle virksomheder skal beskrive deres processer for opsamling og behandling af persondata.

Databehandleraftaler

Vi tager person datasikkerhed alvorligt, og har derfor udabejdet en Databehandleraftale som beskriver den aftaler, der laves mellem Groupin og brugerne af systemet. Når man opretter en foreningenskonto på Groupin accepterer man denne aftale.

Når man opretter en bruger profil, skal man accepterer de vilkår og betingelse, der er beskrevet i Profil vilkår.

Person data

Groupin opbevarer de relevante person data, der er nødvendig, for at være medlem af den gældende organisation. Det drejer sig minimum om: email, fornavn og efternavn. Det er organisationen selv der sætter regler for dette og har ansvaret for at de pågældende data er lovlig at hold.

Din profil vil automatisk blive slettet efter 90 dage, hvis den ikke længere er tilknyttet nogen organisationen / forening.