Betingelser og vilkår for Groupin og profil oprettelse

1. Accept af betingelser, vilkår og databehandlingsaftale som kan læses her.
ved anvendelse og brug af Groupin tjeneste accepteres nedenstående betingelser og vilkår.

2. Information på Groupin
Al den information der findes på Groupin gives der ingen garanti for dens nøjagtighed. Ved kommunikation mellem Groupin og brugeren, står Groupin uden ansvar hvis Informationerne ændres eller forvanskes under overførslen, eller hvis uvedkommende opnår adgang hertil.

3.0. Dataindsamling - profil oprettelse
Når man som bruger opretter en profil på Groupin, giver man samtidig samtykke til at Groupin har lov til at opbevarer disse profil informationer. Profil informationerne er følgende: For- og efternavn, adresse, telefon, email samt adgangskode.
Disse information vil kun blive givet videre til andre bruger af systemet, hvis brugeren selv godkender en sådan forespørgsel. Denne forespørgsel vil blive sendt til brugeren på den mail, som brugeren selv har angivet og accepteret i sin profil. Hvis Groupin modtager en godkendelse på en sådan udsendt forespørgsel, vil det blive betragtet som en accept. Groupin tager ikke ansvaret for, om andre har haft adgang til brugeren mail og godkendt en evt. forespørgsel uden brugerens viden. Men i disse tilfælde vil Groupin være behjælpelig med at få slettet den profil som fejlagtigt er blevet oprettet.

3.1. Brugernavn og kodeord
Brugeren har pligt til at behandle kodeord fortroligt og må således ikke udlevere det til andre. Brugeren er ansvarlig for alle aktiviteter, som udføres under brugerens profil. Brugeren er desuden forpligtet til at informere Groupin, uden ugrundet ophold, om eventuel uautoriseret brug af brugernavn og kodeord.

3.2. Videregivelse af profildata
Groupin vil aldrig give profil data videre til andre uden brugerens samtykke. Groupin kan dog ikke garanterer at bruger af system, som tildeles medlemsadministrator eller administrator rolle, og som dermed har adgang til profil data for de medlemmer der nu er i organisationen / foreningen, ikke videregiver disse information uden brugerens samtykke. Hvis en sådan videregivelse finder sted, uden en brugerens samtykke, kan Groupin fratage medlemsadministrator eller administrator rolle fra den bruger som har videregivet information uden samtykke. Groupin vil da overlade ansvaret for den handling til organisationen / foreningen selv, med udgangspunkt i de forpligtigelse til at sikre at deres medlemsdata ikke videregives uden samtykke.

3.3. Slet og rediger profil data
Som bruger af Groupin, kan man altid ændre sin profil data. Man kan også give samtykke til at en medlemsadministrator i en organisation / forening kan ændre ens profil data. Groupin tager ikke ansvar for og der foretage ukorrekt ændring i disse data, da det er et mellemliggende mellem bruger og organisation / foreningens medlemsadministrator.

En bruger kan til hver en tid slette sin Profil på Groupin. Hvis en sådan sletning foretages vil alle medlemskaber af de organisationer / foreninger profilen er medlem af, også blive slettet. De er op til brugeren selv at tale med foreningen om den egentlig udmeldelse, det kan ikke betragtes som en udmeldelse ved blot at slette sin profil.

Hvis profil data ikke er korrekt, er det profil ejerens ansvar at opdaterer data så de er korrekt. Groupin kan ikke garanterer om de data der er givet af profil ejeren selv er korrekte.

4. Erstatningsansvar
Groupin kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Groupin tjenester, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab. Det er organisationens / foreningens eget ansvar at sørge for at de data der ligge i Groupin om organisationen / foreningen er blevet sikret via backup eller på anden vis.

5. Rettigheder til hjemmesiderne
Alle navne, logoer og varemærker på Groupin tjenester tilhører Groupin, og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra Groupin.

6. Kun lovlige gruppe og foreninger
Alle organisationen og forening skal overholde de bestemmelse og love, der er for foreninger i Danmark. Hvis Groupin opdager ulovlig aktivitet på Groupin’s tjenester vil disse øjeblikkeligt blive anmeldt til politiet.

7. Dataindsamling
Alle brugerprofiler, dvs. registreret personer med en mail, ejes af Groupin, da disse data, kan deles på tværs af organisationer / forenings konti. Ejeren af en brugerprofil, skal altid godkende om en organisation / forening må benytte sin brugerprofil, og ejeren skal altid give samtykke hvis Groupin ønsker at videregive profil oplysningerne til tredjepart..

De data der registreres på de enkelte medlemmer i forbindelse med en konto, ejes af konto ejeren selv og de har derfor ansvar for at disse data behandles med den fortrolighed som lovgivningen foreskriver for organisationer / foreninger, det er Konto ejeren der er dataansvarlig.

Hvis Groupin modtager anmeldelser om ulovlig brug af Groupin, vil Groupin til hver en tid, forbeholde sig ret til at foretage et kigge i konto data om der er rigtighed i en sådan anmeldelse, konto ejeren vil i dette tilfælde blive underrettet om en sådan undersøgelse i forbindelse med den foretages.

8. Sprogbrug
Hvis der kommer anmeldes omkring upassende sprogbrug fra en brugerprofil, vil Groupin forbeholde sig retten til at kunne fratage disse brugerprofiler adgang til at kunne skrive eller administrerer organisationer / foreninger. Det betyder at disse brugerprofiler for altid kun vil have mulighed for at læse data ikke skrive data.